Operations team
Operations team
  • Bijgewerkt

Goederen langer dan 200 cm noemen we lengtegoederen of bundels.

De kenmerken van een bundel zijn:

  • Een bundel is minimaal 200 cm lang
  • De bundel is maximaal 600 cm lang

Om middels onze omgeving aan te geven dat het om lengtegoederen gaat, selecteer bij stap 2 van je nieuwe aanvraag onder het kopje: selecteer type goederen – anders. Er verschijnt vanzelf een extra veld met omschrijving waar je een omschrijving kan plaatsen.